Het kredietbeoordelingsproces is een integrale stap om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lening. Vandaag trekken we een tipje van de sluier op over de kredietvereisten van kredietverstrekkers, waarnaar vaak wordt verwezen met de industrieterm “kredietbox”, om u te helpen begrijpen welke factoren een rol spelen bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een kredietnemer. Hierbij kan het mogelijk zijn om geld te lenen zonder bkr registratie.

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers met een goed begrip van waarom kredietverstrekkers werken zoals zij doen, zich beter kunnen voorbereiden op hun zakelijke kredietaanvragen.

Welke kredietcriteria gebruiken kredietverstrekkers om de kwalificaties van een zakelijke lening te bepalen?

Hoewel de kredietcriteria verschillen van kredietverstrekker tot kredietverstrekker (en van product tot product), zullen de meeste kredietverstrekkers de volgende gebieden gebruiken om te bepalen of een lener in aanmerking komt voor een geld lenen zonder bkr toetsing via leningenhypotheek.com:

  •       Tijd in het bedrijf
  •       Krediet kredietnemer
  •       Bedrijfsinkomsten
  •       Bankafschriften van het bedrijf (d.w.z. het aantal stortingen, gemiddeld dagelijks saldo, saldo aan het einde van de maand)
  •       Type entiteit
  •       Type bedrijfstak
  •       Winstgevendheid
  •       Algehele kredietwaardigheid van het bedrijf en de kredietnemer
  •       Waarom zijn kredietverstrekkers geïnteresseerd in ‘tijd in het bedrijf’, ‘bankafschriften’, enzovoort?

Kredietcriteria helpen kredietverstrekkers het risico te bepalen, zodat zij weloverwogen leningsbeslissingen kunnen nemen. Deze kredietcriteria zijn vooral belangrijk voor ongedekte leningen, waarbij er geen onderpand is dat de lening garandeert. Dit omvat leningtypes zoals een zakelijke termijnlening. Bij gewaarborgde leningen kan de kredietgever vertrouwen op de waarde van het onderpand in geval van wanbetaling. Dit omvat producten zoals een uitrustingslening of een commerciële hypotheek. Zo kun je eenvoudig leningen van 200 euro om je bedrijf vooruit te helpen. 

Hoe kijken kredietverstrekkers naar risicotolerantie?

Kredietverstrekkers kijken naar het vermogen van de lener om de lening terug te betalen, gebaseerd op kredietrapportage voor de persoon en het bedrijf. Vervolgens zoeken zij naar gegevens ter ondersteuning van de leningsbeslissing – gewoonlijk uit de financiële gegevens van het bedrijf of bankafschriften. Om het risico te beoordelen, kijken kredietgevers ook naar de terugbetalingsgeschiedenis van een kredietnemer, zijn achtergrond en de volatiliteit van de sector.

Het aan de lening verbonden risico zal op zijn beurt waarschijnlijk de kapitaalkosten beïnvloeden. Hoe groter het risico voor de leninggever, hoe hoger de kapitaalkosten. Hoe lager het veronderstelde risico, hoe lager de kapitaalkosten zullen zijn.

Het risico dat aan een lening is verbonden, kan veranderen als één enkele factor verandert. In 2020 bijvoorbeeld nam de volatiliteit van de sector toe voor bedrijven die gedwongen sluitingen en een door een pandemie verminderde vraag moesten doorstaan. Als gevolg daarvan zijn de leningen die een kredietnemer kan krijgen, de omvang van de lening en de kosten van het lenen waarschijnlijk veranderd… zelfs als er geen andere veranderingen in uw bedrijf waren.